fbpx

הצהרת נגישות

אנו מאמינים כי יש לאפשר שימוש באתר לכלל הציבור.
שמנו לנו למטרה להעניק לכל הלקוחות והמשתמשים , עם או בלי מוגבלות, שירות שוויוני ונגיש,
ועל כן אנו פועלים במטרה לאפשר ולהתאים את השימוש באתר גם לציבור בעלי המוגבלויות.
מאמצי התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות) התשע”ג 2013, לתקן הישראלי ת”י 5568 המבוסס על הנחיות 2.0WCAG ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים המובילים בגרסאות האחרונות, והאתר מותאם לצפייה ונתמך על ידי הדפדפנים השונים.
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה.

נגישות
Scroll to Top
בואו נדבר!
1
GuriPro
היי 👋
איך אני יכול לעזור?